HOME Bezoek & Contact Zilvermarkt Azaleapracht Onze Vereniging Afhuren Slot

Vogelverschrikkerswedstrijd

Ter gelegenheid van Erfgoeddag organiseert de Koninklijke Vereniging der Historische Woonsteden en Tuinen van België in samenwerking met het gemeentebestuur van Laarne en met de steun van de Nationale Loterij  een Vogelverschrikkerswedstrijd!

Onder het thema ZORG ging onze aandacht naar vogelverschrikkers.

Ja, vogelverschrikkers behoren tot het collectief geheugen. Tijdens het “ancien regime” vormde landbouw de kern van de samenleving. Vernietigde of beschadigde oogsten lieten zich navoelen bij de bevolking en kunnen beschouwd worden als economische crisis! “Hoe zorgen Vogelverschrikkers voor ons? ”… Ter gelegenheid van deze wedstrijd zetten de scholen van Laarne ze in de bloementjes! Alle basisscholen van Laarne stellen  hun vogelverschrikker ( 51 in totaal!) tentoon in het hartje van  Laarne, langs de dreef tussen kerk, gemeentehuis en kasteel.  

Wees er ook zeker bij op 23 april 2017 voor de vogelverschrikkerswedstrijd! Stem mee en verkies de mooiste, de slimste, de meest afschrikwekkende, de meest milieuvriendelijke vogelverschrikker! Zorg ervoor dat je een stemformulier bij hebt! De tentoonstelling is permanent zichtbaar van 22april tot en met 1mei. U VINDT ZE OP DE EREKOER VAN HET SLOT EN OP DE DREEF NAAR DE KERK.

Stembrieven zijn op 23 april ter beschikking in het paviljoen en op het gemeentehuis van 10u tot 17u.